«
  »

   YahooMr Kỳ: 0917 296 776
   YahooHotline: 028 3 883 3333
   giaohang

   Két sắt Dong Sung DS32C

   2,710,400₫
   3,388,000₫
   -20 %
   Kích thước: 320 x 400 x 415 (mm)
   Trọng lượng: 55 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS32E

   2,886,400₫
   3,608,000₫
   -20 %
   Kích thước: 320 x 400 x 415 (mm)
   Trọng lượng: 55 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS47C

   3,038,000₫
   3,750,617₫
   -19 %
   Kích thước: 480 x 350 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 67 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS36C

   3,188,350₫
   3,751,000₫
   -15 %
   Kích thước: 368 x 460 x 395 (mm)
   Trọng lượng: 63 (kg)
   Kích thước: 340 x 410 x 405 (mm)
   Trọng lượng: 45 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS36E

   3,375,350₫
   3,971,000₫
   -15 %
   Kích thước: 368 x 460 x 395 (mm)
   Trọng lượng: 63 (kg)
   Kích thước: 340 x 410 x 405 (mm)
   Trọng lượng: 45 (kg)
   Kích thước: 480 x 350 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 67 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS42C

   4,299,130₫
   5,057,800₫
   -15 %
   Kích thước: 420 x 480 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 80 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS50C

   4,450,864₫
   5,057,800₫
   -12 %
   Kích thước: 508 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 90 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS50E

   4,644,464₫
   5,277,800₫
   -12 %
   Kích thước: 508 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 90 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS55C

   4,833,950₫
   5,687,000₫
   -15 %
   Kích thước: 550 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 95 (kg)
   Kích thước: 420 x 480 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 80 (kg)
   Kích thước: 525 x 442 x 495 (mm)
   Trọng lượng: 100 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS60C

   5,614,400₫
   7,018,000₫
   -20 %
   Kích thước: 600 x 460 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 120 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS60E

   5,790,400₫
   7,238,000₫
   -20 %
   Kích thước: 600 x 460 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 120 (kg)
   Kích thước: 550 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 95 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS65C

   6,708,240₫
   7,453,600₫
   -10 %
   Kích thước: 650 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 145 (kg)
   Kích thước: 650 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 145 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS75C

   7,713,750₫
   9,075,000₫
   -15 %
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 160 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS81C

   8,330,850₫
   9,801,000₫
   -15 %
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 175 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS80CC

   8,976,000₫
   10,560,000₫
   -15 %
   Kích thước: 820 x 460 x 495 (mm)
   Trọng lượng: 175 (kg)
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 160 (kg)
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 175 (kg)
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 190 (kg)
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 190 (kg)

   Két sắt Dong Sung DSD750C

   11,484,000₫
   12,760,000₫
   -10 %
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 175 (kg)
   Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 220 (kg)
   Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 220 (kg)
   Kích thước: 1050 x 610 x 595 (mm)
   Trọng lượng: 275 (kg)
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 190 (kg)
   Kích thước: 1050 x 610 x 595 (mm)
   Trọng lượng: 275 (kg)
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 190 (kg)
   Kích thước: 1050 x 610 x 595 (mm)
   Trọng lượng: 230 (kg)
   Kích thước: 1030 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 275 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 325 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 325 (kg)
   Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
   Trọng lượng: 410 (kg)
   Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
   Trọng lượng: 410 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 350 (kg)
   Kích thước: 1600 x 780 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 480 (kg)
   Kích thước: 1600 x 780 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 480 (kg)
   Kích thước: 1600 x 1000 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 700 (kg)
   Kích thước: 1700 x 1110 x 735 (mm)
   Trọng lượng: 810 (kg)

   Banner két sắt DongSung

   Banner két sắt DongSung