«
  »

   YahooHotline: 028 3 883 3333
   YahooHà Nội Ms Hương: 0978 618 977
   YahooMs Hòa: 0915 222 735
   YahooHCM - Mr Kỳ: 0917 296 776
   Yahoo HCM - Ms Hải: 0915 514 334
   Yahoo Hotline HCM: 0972 061 097
   giaohang

   Két sắt Dong Sung DS32C

   2,710,400₫
   3,388,000₫
   -20 %
   Kích thước: 320 x 400 x 415 (mm)
   Trọng lượng: 55 (kg)
   Kích thước: 320 x 400 x 415 (mm)
   Trọng lượng: 55 (kg)
   Kích thước: 480 x 350 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 70 (kg)
   Kích thước: 368 x 460 x 395 (mm)
   Trọng lượng: 65 (kg)
   Kích thước: 368 x 460 x 395 (mm)
   Trọng lượng: 65 (kg)
   Kích thước: 480 x 350 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 70 (kg)
   Kích thước: 420 x 480 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 80 (kg)
   Kích thước: 508 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 90 (kg)
   Kích thước: 508 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 90 (kg)
   Kích thước: 420 x 480 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 80 (kg)
   Kích thước: 550 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 95 (kg)
   Kích thước: 550 x 420 x 475 (mm)
   Trọng lượng: 100 (kg)
   Kích thước: 550 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 95 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS60C

   5,965,300₫
   7,018,000₫
   -15 %
   Kích thước: 600 x 460 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 120 (kg)

   Két sắt Dong Sung DSV60C

   6,390,000₫
   7,100,000₫
   -10 %
   Kích thước: 600 x 460 x 490 (mm)
   Trọng lượng: 110 (kg)
   Kích thước: 600 x 460 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 120 (kg)
   Kích thước: 650 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 140 (kg)
   Kích thước: 650 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 140 (kg)
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 160 (kg)
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 160 (kg)
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 170 (kg)
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 170 (kg)
   Kích thước: 820 x 460 x 495 (mm)
   Trọng lượng: 175 (kg)
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 180 (kg)
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 180 (kg)
   Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 210 (kg)
   Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 210 (kg)

   Két sắt Dong Sung DSD850

   12,634,820₫
   13,733,500₫
   -8 %
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 190 (kg)
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 175 (kg)
   Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
   Trọng lượng: 240 (kg)
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 190 (kg)
   Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
   Trọng lượng: 240 (kg)
   Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
   Trọng lượng: 230 (kg)
   Kích thước: 1030 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 275 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 300 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 300 (kg)
   Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
   Trọng lượng: 400 (kg)
   Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
   Trọng lượng: 400 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 350 (kg)
   Kích thước: 1600 x 780 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 480 (kg)
   Kích thước: 1600 x 780 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 480 (kg)
   Kích thước: 1600 x 1000 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 700 (kg)
   Kích thước: 1700 x 1110 x 735 (mm)
   Trọng lượng: 810 (kg)