«
  »

   YahooHotline: 028 3 883 3333
   YahooHà Nội Ms Hương: 0978 618 977
   YahooMs Hòa: 0915 222 735
   YahooHCM - Mr Kỳ: 0917 296 776
   Yahoo Hotline HCM: 0972 061 097
   giaohang

   Kích thước: 320 x 400 x 415 (mm)
   Trọng lượng: 55 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS36E

   3,443,350₫
   4,051,000₫
   -15 %
   Kích thước: 368 x 460 x 395 (mm)
   Trọng lượng: 65 (kg)
   Kích thước: 320 x 400 x 415 (mm)
   Trọng lượng: 55 (kg)
   Kích thước: 480 x 350 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 70 (kg)
   Kích thước: 368 x 460 x 395 (mm)
   Trọng lượng: 65 (kg)
   Kích thước: 480 x 350 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 70 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS50C

   4,450,864₫
   5,057,800₫
   -12 %
   Kích thước: 508 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 90 (kg)

   Két sắt Dong Sung DSV55C

   4,640,000₫
   5,800,000₫
   -20 %
   Kích thước: 550 x 420 x 475 (mm)
   Trọng lượng: 100 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS58C

   4,650,000₫
   6,200,000₫
   -25 %
   Kích thước: (mm)
   Trọng lượng: (kg)

   Két sắt Dong Sung DS58E

   4,875,000₫
   6,500,000₫
   -25 %
   Kích thước: 580 x 420 x 520 (mm)
   Trọng lượng: 100 (kg)
   Kích thước: 420 x 480 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 80 (kg)
   Kích thước: 508 x 420 x 475 (mm)
   Trọng lượng: 90 (kg)
   Kích thước: 508 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 90 (kg)
   Kích thước: 420 x 480 x 450 (mm)
   Trọng lượng: 80 (kg)

   Két sắt Dong Sung DSV60C

   5,538,000₫
   7,100,000₫
   -22 %
   Kích thước: 600 x 460 x 490 (mm)
   Trọng lượng: 110 (kg)
   Kích thước: 550 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 95 (kg)
   Kích thước: 550 x 420 x 510 (mm)
   Trọng lượng: 95 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS65C

   5,962,880₫
   7,453,600₫
   -20 %
   Kích thước: 650 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 140 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS65E

   6,292,352₫
   7,673,600₫
   -18 %
   Kích thước: 650 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 140 (kg)
   Kích thước: 600 x 460 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 120 (kg)
   Kích thước: 600 x 460 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 120 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS81C

   7,840,800₫
   9,801,000₫
   -20 %
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 170 (kg)
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 160 (kg)
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 160 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS95E

   9,420,840₫
   12,078,000₫
   -22 %
   Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 210 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS80CC

   9,504,000₫
   10,560,000₫
   -10 %
   Kích thước: 820 x 460 x 495 (mm)
   Trọng lượng: 175 (kg)
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 170 (kg)

   Két sắt Dong Sung DSD850

   10,300,125₫
   13,733,500₫
   -25 %
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 190 (kg)
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 180 (kg)

   Két sắt Dong Sung DSD810C

   11,220,000₫
   13,200,000₫
   -15 %
   Kích thước: 810 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 190 (kg)
   Kích thước: 850 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 180 (kg)
   Kích thước: 950 x 580 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 210 (kg)
   Kích thước: 750 x 500 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 175 (kg)
   Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
   Trọng lượng: 240 (kg)
   Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
   Trọng lượng: 240 (kg)
   Kích thước: 1050 x 580 x 555 (mm)
   Trọng lượng: 230 (kg)
   Kích thước: 1030 x 550 x 535 (mm)
   Trọng lượng: 275 (kg)

   Két sắt Dong Sung DS140C

   16,930,320₫
   19,239,000₫
   -12 %
   Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
   Trọng lượng: 400 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 300 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 300 (kg)
   Kích thước: 1400 x 750 x 675 (mm)
   Trọng lượng: 400 (kg)
   Kích thước: 1200 x 650 x 620 (mm)
   Trọng lượng: 350 (kg)
   Kích thước: 1600 x 780 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 480 (kg)
   Kích thước: 1600 x 780 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 480 (kg)
   Kích thước: 1600 x 1000 x 720 (mm)
   Trọng lượng: 700 (kg)
   Kích thước: 1700 x 1110 x 735 (mm)
   Trọng lượng: 810 (kg)
   ...
   ...