Bảng giá két sắt leeco

 

Két Sắt LEECO CS-B

4,374,000₫
Kích thước: 372 x 424 x 405 (mm)
Trọng lượng: 45 (kg)

Két Sắt LEECO CS

4,374,000₫
Kích thước: 372 x 424 x 405 (mm)
Trọng lượng: 45 (kg)

Két Sắt LEECO SST-B

4,860,000₫
Kích thước: 512 x 344 x 433 (mm)
Trọng lượng: 53 (kg)

Két Sắt LEECO SST

4,860,000₫
Kích thước: 512 x 344 x 433 (mm)
Trọng lượng: 53 (kg)

Két Sắt LEECO ES20B

6,696,000₫
Kích thước: 518 x422 x 458 (mm)
Trọng lượng: 70 (kg)

Két Sắt LEECO ES20

6,696,000₫
Kích thước: 518 x422 x 458 (mm)
Trọng lượng: 70 (kg)

Két Sắt LEECO SD-B

8,630,000₫
Kích thước: 665 x 463 x 512 (mm)
Trọng lượng: 105 (kg)

Két Sắt LEECO SD

8,630,000₫
Kích thước: 665 x 463 x 512 (mm)
Trọng lượng: 105 (kg)

Két Sắt LEECO 700

11,600,000₫
Kích thước: 760 x 590 x 593 (mm)
Trọng lượng: 155 (kg)

Két Sắt LEECO 700B

11,600,000₫
Kích thước: 760 x 590 x 593 (mm)
Trọng lượng: 155 (kg)

Két Sắt LEECO 701

12,600,000₫
Kích thước: 930 x 590 x 590 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)

Két Sắt LEECO 701B

12,600,000₫
Kích thước: 930 x 590 x 590 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)

Két Sắt LEECO 700XPL

13,100,000₫
Kích thước: 760 x 590 x 590 (mm)
Trọng lượng: 155 (kg)

Két Sắt LEECO 701XPL

13,700,000₫
Kích thước: 930 x 590 x 590 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)

Két Sắt LEECO PD50

15,250,000₫
Kích thước: 901 x 463 x 512 (mm)
Trọng lượng: 130 (kg)

Két Sắt LEECO 702

16,300,000₫
Kích thước: 1270 x 590 x 590 (mm)
Trọng lượng: 250 (kg)

Két Sắt LEECO 702B

16,300,000₫
Kích thước: 1270 x 590 x 590 (mm)
Trọng lượng: 250 (kg)

Két Sắt LEECO 702XPL

17,000,000₫
Kích thước: 1270 x 590 x 593 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)

Két Sắt LEECO TB4C-2D

19,500,000₫
Kích thước: 825 x 512 x 755 (mm)
Trọng lượng: 145 (kg)

Két Sắt LEECO PD100

20,700,000₫
Kích thước: 1110 x 590 x 584 (mm)
Trọng lượng: 250 (kg)

Két Sắt LEECO 703

24,500,000₫
Kích thước: 1300 x 750 x 692 (mm)
Trọng lượng: 375 (kg)

Két Sắt LEECO PD125

24,800,000₫
Kích thước: 1127 x 590 x 584 (mm)
Trọng lượng: 330 (kg)

Két Sắt LEECO TB4C-3D

25,100,000₫
Kích thước: 1189 x 590 x 593 (mm)
Trọng lượng: 236 (kg)

Két Sắt LEECO 704

27,800,000₫
Kích thước: 1448 x 750 x 692 (mm)
Trọng lượng: 380 (kg)

Két Sắt LEECO TB4C-4D

29,100,000₫
Kích thước: 1549 x 590 x 593 (mm)
Trọng lượng: 330 (kg)

Két Sắt LEECO 705

30,890,000₫
Kích thước: 1750 x 750 x 692 (mm)
Trọng lượng: 493 (kg)

Két Sắt LEECO 2D201

41,600,000₫
Kích thước: 1270 x 1042 x 687 (mm)
Trọng lượng: 400 (kg)

Két Sắt LEECO 2D202

44,560,000₫
Kích thước: 1570 x 1042 x 687 (mm)
Trọng lượng: 550 (kg)

Két Sắt LEECO 2D203

51,000,000₫
Kích thước: 1810 x 1042 x 687 (mm)
Trọng lượng: 640 (kg)

 

...
...