GIỚI THIỆU KÉT SẮT VDH

Với gần 60 năm kinh nghiệm, sản xuất chống trộm và chống cháy két chúng tôi mang lại niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng trên toàn thế giới. VDH Safes sản xuất két, cửa kho tiền, két tiền gửi, két ATM, và két dữ liệu theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. VDH đã luôn luôn duy trì triết lý sản xuất sản phẩm an ninh chất lượng cao nhất bằng cách sử dụng hầu hết các phương pháp nghệ thuật để đạt được các sản phẩm bảo mật hiệu quả chi phí tốt nhất trên toàn thế giới

VDH Safes có một đội ngũ kỹ sư người đã trải qua nhiều năm được đào tạo ở nước ngoài và công nhân chuyên nghiệp đã được đào tạo thường xuyên để hoàn thiện bản thân trong nghề nghiệp với các chuyên gia an toàn hàng đầu từ Hà Lan.

Kích thước: 1600 x 800 x 700 (mm)
Trọng lượng: 850 (kg)
Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 540 (kg)
Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 250 (kg)
Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 320 (kg)
Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)
Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)
Kích thước: 440 x 370 x 420 (mm)
Trọng lượng: 110 (kg)
Kích thước: 350 x 470 x 420 (mm)
Trọng lượng: 100 (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 1930 x 1530 x 985 (mm)
Trọng lượng: 1500 (kg)
Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 420 (kg)
Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
Trọng lượng: 700 (kg)
Kích thước: 1600 x 720 x 570 (mm)
Trọng lượng: 310 (kg)
Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 550 (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 550 x 500 x 450 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 990 x 900 x 350 (mm)
Trọng lượng: (kg)

Két sắt VDH S2-35

6,510,000₫
Kích thước: 350 x 470 x 420 (mm)
Trọng lượng: 115 (kg)

Két sắt VDH K80

6,737,000₫
Kích thước: 440 x 370 x 420 (mm)
Trọng lượng: 80 (kg)

Két sắt VDH I-50

8,270,000₫
Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
Trọng lượng: 160 (kg)

Két sắt VDH S2-42

8,295,000₫
Kích thước: 420 x 500 x 450 (mm)
Trọng lượng: 160 (kg)

Két sắt VDH S2-50

8,295,000₫
Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
Trọng lượng: 140 (kg)

Két sắt VDH K110D

8,637,000₫
Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
Trọng lượng: 110 (kg)

Két sắt VDH K110N

8,637,000₫
Kích thước: 420 x 500 x 450 (mm)
Trọng lượng: 110 (kg)

Két sắt VDH S2-55

10,490,000₫
Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
Trọng lượng: 170 (kg)

Két sắt VDH K140

10,900,000₫
Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
Trọng lượng: 140 (kg)

Két sắt VDH S2-65

12,285,000₫
Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 265 (kg)

Két sắt VDH I-80

14,000,000₫
Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 360 (kg)

Két sắt VDH S2-80

14,595,000₫
Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 320 (kg)

Két sắt VDH K300

15,932,000₫
Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: (kg)

Két sắt VDH S2-100

16,275,000₫
Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 380 (kg)

Két sắt VDH S2-120

18,224,000₫
Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 480 (kg)

Két sắt VDH K500

19,566,000₫
Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 500 (kg)

Két sắt VDH GTS-50TOP

19,845,000₫
Kích thước: 670 x 500 x 420 (mm)
Trọng lượng: 90 (kg)

Két sắt VDH I-140

19,934,000₫
Kích thước: 1400 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 580 (kg)

Két sắt VDH EURO I-70

20,150,000₫
Kích thước: 700 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 370 (kg)

Két sắt VDH I-140BA

21,103,000₫
Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
Trọng lượng: 690 (kg)

Két sắt VDH RX50

23,504,000₫
Kích thước: 801 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 280 (kg)

Két sắt VDH S2-140

23,615,000₫
Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
Trọng lượng: 650 (kg)
Kích thước: 1100 x 660 x 600 (mm)
Trọng lượng: 600 (kg)
Kích thước: 1300 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 700 (kg)

Két sắt VDH S2-160

28,024,000₫
Kích thước: 1600 x 800 x 700 (mm)
Trọng lượng: 765 (kg)

Két sắt VDH EURO I-80

28,350,000₫
Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 425 (kg)

Két sắt VDH II-115

29,730,000₫
Kích thước: 1150 x 700 x 800 (mm)
Trọng lượng: (kg)

Két sắt VDH K576

30,683,000₫
Kích thước: 1850 x 980 x 570 (mm)
Trọng lượng: 320 (kg)

Két sắt VDH II-170DDC

31,395,000₫
Kích thước: 1700 x 1000 x 600 (mm)
Trọng lượng: 480 (kg)
Kích thước: 950 x 650 x 750 (mm)
Trọng lượng: 650 (kg)

Két sắt VDH EURO I-90

31,395,000₫
Kích thước: 900 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 475 (kg)

Két sắt VDH II-177DDC

31,490,000₫
Kích thước: 1850 x 9800 x 570 (mm)
Trọng lượng: 480 (kg)
Kích thước: 1350 x 700 x 800 (mm)
Trọng lượng: 900 (kg)
Kích thước: 1500 x 700 x 600 (mm)
Trọng lượng: 850 (kg)

Két sắt VDH EURO I-65

33,008,000₫
Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 280 (kg)

Két sắt VDH 2-170DDB

33,600,000₫
Kích thước: 1700 x 1000 x 700 (mm)
Trọng lượng: 1020 (kg)

Két sắt VDH I-170DDB

33,820,000₫
Kích thước: 1700 x 1000 x 700 (mm)
Trọng lượng: 960 (kg)

Két sắt VDH II-190DDB

34,650,000₫
Kích thước: 1900 x 1100 x 700 (mm)
Trọng lượng: 1150 (kg)
Kích thước: 1965 x 1125 x 300 (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 1965 x 1025 x 300 (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 2165 x 1225 x 350 (mm)
Trọng lượng: (kg)

Tìm kiếm từ Goole: két sắt VDH, két vdh, két sắt hà lan.

...
...