GIỚI THIỆU KÉT SẮT VDH

Với gần 60 năm kinh nghiệm, sản xuất chống trộm và chống cháy két chúng tôi mang lại niềm tin và sự hài lòng cho khách hàng trên toàn thế giới. VDH Safes sản xuất két, cửa kho tiền, két tiền gửi, két ATM, và két dữ liệu theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. VDH đã luôn luôn duy trì triết lý sản xuất sản phẩm an ninh chất lượng cao nhất bằng cách sử dụng hầu hết các phương pháp nghệ thuật để đạt được các sản phẩm bảo mật hiệu quả chi phí tốt nhất trên toàn thế giới

VDH Safes có một đội ngũ kỹ sư người đã trải qua nhiều năm được đào tạo ở nước ngoài và công nhân chuyên nghiệp đã được đào tạo thường xuyên để hoàn thiện bản thân trong nghề nghiệp với các chuyên gia an toàn hàng đầu từ Hà Lan.

Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 1930 x 1530 x 985 (mm)
Trọng lượng: 1500 (kg)
Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 420 (kg)
Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
Trọng lượng: 700 (kg)
Kích thước: 1600 x 720 x 570 (mm)
Trọng lượng: 310 (kg)
Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 550 (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 550 x 500 x 450 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 990 x 900 x 350 (mm)
Trọng lượng: (kg)

Két sắt VDH S2-35

5,324,000₫
Kích thước: 350 x 470 x 420 (mm)
Trọng lượng: 115 (kg)

Két sắt VDH I-32

5,490,000₫
Kích thước: 350 x 470 x 420 (mm)
Trọng lượng: 100 (kg)

Két sắt VDH I-44

5,610,000₫
Kích thước: 440 x 370 x 420 (mm)
Trọng lượng: 110 (kg)

Két sắt VDH K80

5,833,000₫
Kích thước: 440 x 370 x 420 (mm)
Trọng lượng: 80 (kg)

Két sắt VDH S2-42

6,946,000₫
Kích thước: 420 x 500 x 450 (mm)
Trọng lượng: 160 (kg)

Két sắt VDH S2-50

6,946,000₫
Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
Trọng lượng: 140 (kg)

Két sắt VDH I-50

7,161,000₫
Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
Trọng lượng: 160 (kg)

Két sắt VDH K110D

7,478,000₫
Kích thước: 500 x 420 x 450 (mm)
Trọng lượng: 110 (kg)

Két sắt VDH K110N

7,478,000₫
Kích thước: 420 x 500 x 450 (mm)
Trọng lượng: 110 (kg)

Két sắt VDH S2-55

8,857,000₫
Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
Trọng lượng: 170 (kg)

Két sắt VDH I-55

9,075,000₫
Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)

Két sắt VDH K140

9,438,000₫
Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
Trọng lượng: 140 (kg)

Két sắt VDH S2-65

10,188,000₫
Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 265 (kg)

Két sắt VDH I-65

10,450,000₫
Kích thước: 550 x 480 x 450 (mm)
Trọng lượng: 190 (kg)

Két sắt VDH K200

10,890,000₫
Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 320 (kg)

Két sắt VDH S2-80

11,773,000₫
Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 320 (kg)

Két sắt VDH I-80

12,122,000₫
Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 360 (kg)

Két sắt VDH K250

12,705,000₫
Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 250 (kg)

Két sắt VDH S2-100

12,850,000₫
Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 380 (kg)

Két sắt VDH K300

13,794,000₫
Kích thước: 1000 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: (kg)

Két sắt VDH GTS-50TOP

15,246,000₫
Kích thước: 670 x 500 x 420 (mm)
Trọng lượng: 90 (kg)

Két sắt VDH S2-120

15,778,000₫
Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 480 (kg)

Két sắt VDH I-120

16,230,000₫
Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 540 (kg)

Két sắt VDH K500

16,940,000₫
Kích thước: 1200 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 500 (kg)

Két sắt VDH I-140

17,259,000₫
Kích thước: 1400 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 580 (kg)

Két sắt VDH EURO I-70

17,446,000₫
Kích thước: 700 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 370 (kg)

Két sắt VDH S2-140

17,776,000₫
Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
Trọng lượng: 650 (kg)

Két sắt VDH I-140BA

18,271,000₫
Kích thước: 1400 x 750 x 650 (mm)
Trọng lượng: 690 (kg)

Két sắt VDH EURO I-80

18,900,000₫
Kích thước: 800 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 425 (kg)

Két sắt VDH RX50

20,350,000₫
Kích thước: 801 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 280 (kg)

Két sắt VDH S2-160

20,364,000₫
Kích thước: 1600 x 800 x 700 (mm)
Trọng lượng: 765 (kg)

Két sắt VDH EURO I-90

20,570,000₫
Kích thước: 900 x 600 x 550 (mm)
Trọng lượng: 475 (kg)

Két sắt VDH I-160

20,900,000₫
Kích thước: 1600 x 800 x 700 (mm)
Trọng lượng: 850 (kg)
Kích thước: 1100 x 660 x 600 (mm)
Trọng lượng: 600 (kg)
Kích thước: 950 x 650 x 750 (mm)
Trọng lượng: 650 (kg)

Két sắt VDH II-177DDC

24,200,000₫
Kích thước: 1850 x 9800 x 570 (mm)
Trọng lượng: 480 (kg)

Két sắt VDH II-170DDC

24,200,000₫
Kích thước: 1700 x 1000 x 600 (mm)
Trọng lượng: 480 (kg)
Kích thước: 1300 x 650 x 600 (mm)
Trọng lượng: 700 (kg)

Két sắt VDH K576

25,300,000₫
Kích thước: 1850 x 980 x 570 (mm)
Trọng lượng: 320 (kg)

Két sắt VDH II-115

25,740,000₫
Kích thước: 1150 x 700 x 800 (mm)
Trọng lượng: (kg)

Két sắt VDH I-170DDB

26,235,000₫
Kích thước: 1700 x 1000 x 700 (mm)
Trọng lượng: 960 (kg)

Két sắt VDH 2-170DDB

28,050,000₫
Kích thước: 1700 x 1000 x 700 (mm)
Trọng lượng: 1020 (kg)
Kích thước: 1500 x 700 x 600 (mm)
Trọng lượng: 850 (kg)

Két sắt VDH I-190DDB

28,457,000₫
Kích thước: 1900 x 1100 x 700 (mm)
Trọng lượng: 1150 (kg)

Két sắt VDH EURO I-65

28,578,000₫
Kích thước: 650 x 550 x 550 (mm)
Trọng lượng: 280 (kg)
Kích thước: 1350 x 700 x 800 (mm)
Trọng lượng: 900 (kg)
Kích thước: 1965 x 1025 x 300 (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 1965 x 1125 x 300 (mm)
Trọng lượng: (kg)
Kích thước: 2165 x 1225 x 350 (mm)
Trọng lượng: (kg)

Tìm kiếm từ Goole: két sắt VDH, két vdh, két sắt hà lan.

Banner két sắt DongSung

Banner két sắt DongSung